บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด เราได้แบ่งการทำงานในส่วนงานต่างๆ ซึ่งมีบริษัท ในเครือ ของเราทั้งหมดคือ

        บริษัท เอกสิทธ์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
               บริษัท เอกสิทธิ์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการพลังงานพลังงานชีวภาพ (ก๊าซชีวภาพ) เซลล์แสงอาทิตย์ชีวมวลและรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและวิศวกรระบบการผลิตที่มีประสบการณ์ ทั้ง์ในด้านที่เป็นการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ขณะนี้เราจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรด้วยการเปลี่ยนของเสียเป็นเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                        บริษัท มหานคร กรีน เอเนอร์จี้ จำกัด 
                  บริษัท มหานคร กรีน เอเนอร์จี้ จำกัด ได้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
                        บริษัท เอส เอ็ม กรีน เอเนอร์จี้ จำกัด
               บริษัท เอส เอ็ม กรีน เอเนอร์จี้ จำกัด ได้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
   
 
 
|หน้าแรก| |เกี่ยวกับเรา| |ธุรกิจเรา| |เทคโนโลยี| |ข่าวและกิจกรรมบริษัท| |ติดต่อเรา|