บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด  
 

ติดต่อสอบถาม / ร้องเรียน
เรื่อง "การกำกับดูแลกิจการของบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด"
ส่งถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่          : 9/255 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์    : 02-755-3098 ต่อ 101
อีเมล์         : audit_committe@easternenergyplus.com

      หลังจากที่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหา
ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
 
 


ดู Eastern Energy Plus Co., Ltd ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 
   
 
 
 
 
 
 
|หน้าแรก| |เกี่ยวกับเรา| |ธุรกิจเรา| |เทคโนโลยี| |ข่าวและกิจกรรมบริษัท| |ติดต่อเรา|