24 มิถุนายน 2564

บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด (ECW) ส่งมอบเครื่อง Ozone Gas ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารบริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด (ECW) นำโดย นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งมอบเครื่อง Ozone Gas อบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ โดย “เครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Ozone Gas) เป็นเครื่องมือสำหรับฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ไวรัส และเชื้อราในอากาศที่อยู่ในพื้นที่ปิด” ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ของหน่วยงานราชการ และเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคราชการ

18 มิถุนายน 2564

กลุ่มบริษัทอีอีพี ส่งมอบรถสายตรวจให้สถานีตำรวจภูธรบางปู สถานีย่อยกล่อมพิรุณ ยืมใช้ในราชการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด โดยนายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ ได้ทำพิธีมอบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ Toyota Vigo Champ 3.0 2WD Manual Transmission แบบ 4 ประตู เลขทะเบียน 4 กต 7690 ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารพร้อมไฟไซเรน ให้แก่ พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปู โดยมีนายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ โดยนายณัฐพล บุญริ้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ นายบุญธรรม อินทรแย้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ นางสาวศิริพร ทับคล้าย รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ และนายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ ปลัดเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยาน

09 มิถุนายน 2564

“กลุ่มบริษัทอีอีพี” มอบถุงยังชีพให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากดสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และบริษัทในเครือ นำโดย นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับนายจักรพงศ์ ไกรโชค ที่ปรึกษาด้านประสานงานโครงการ และนายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด เพื่อให้นำไปแจกจ่ายต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด นางสาวณิชา จันทร์จีน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด นางสาวอุมาพร พึ่งสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

24 พฤศจิกายน 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด สนับสนุนการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่ 21 เทศบาลตำบลแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด นำโดย นายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตัวแทนฝ่ายบริหาร ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 เป็นเงิน 10,000 บาท ให้แก่เทศบาลตำบลแพรกษา

21 พฤศจิกายน 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ร่วมสนับสนุน “กองทุนประชารัฐร่วมใจ เกื้อหนุนผู้ยากไร้ สร้างวิถีไทยสามัคคี” และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ อีอีพี โดยนายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาท แก่กองทุนประชารัฐร่วมใจ เกื้อหนุนผู้ยากไร้ สร้างวิถีไทยสามัคคี และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เพื่อจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ยามเย็นชมบาว Season 3” เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ตามนโยบายอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมิตร กองทุนฯนี้ก่อตั้งโดยกำนันพิทยา จันทร์จีน ประธานกองทุนฯ และ นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ในฐานะที่ปรึกษากองทุนฯ มีจิตอาสาร่วมเป็นคณะกรรมการ สำหรับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ผู้ป่วยติดเตียงในเขตการปกครองของตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

28 ตุลาคม 2563

อีอีพี สนับสนุนน้ำยา EM ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทงวัดบางพลีใหญ่กลาง จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้สนับสนุนน้ำยา EM จำนวน 8,000 ลิตร ให้แก่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้ทำความสะอาดบริเวณบ่อเต่า เพื่อบำบัดน้ำเสียในบ่อเต่าให้สะอาด และปรับปรุงทัศนียภาพในการจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อีกหนึ่งกิจกรรมที่ EEP ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและสังคม ให้เติบโตยั่งยืนตลอดไป

07 ตุลาคม 2563

อีอีพี จัดพิธีเปิดโครงการขุดลอกผักตบชวาคลองเล้าหมู-คลองบางเมือง

นายสราวุฒิ ภูมิถาวร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและส่งมอบโครงการขุดลอกผักตบชวาคลองเล้าหมู-คลองบางเมือง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ สะพานข้ามคลองบางเมือง ตรงข้ามโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ และนายฉะโอด รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ ร่วมรับมอบโครงการ โดยโครงการขุดลอกผักตบชวาคลองเล้าหมู-คลองบางเมือง บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ คือ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ ร่วมกันดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการสนับสนุนงบประมาณขุดลอกผักตบชวาออกจากลำคลองทั้งสองสาย เพื่อให้กระแสน้ำในคลองเกิดการไหลเวียน และใช้ EM ในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ EEP มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เรามีความยินดีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลแหล่งน้ำลำคลองในเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งของศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นที่น่าชื่นชมต่อไป

11 กันยายน 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแก่เทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ อีอีพี (EEP) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการขยะในชุมชนตามหลัก 7Rs ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งโครงการจัดขึ้น โดย เทศบาลตำบลบางเมือง ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง ต.บางเมือง อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ มีประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางเมืองเป็นผู้เข้ารับฟังการบรรยายครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลรวมถึงความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนให้สะอาด ปราศจากขยะตกค้าง และมีทัศนียภาพที่ดีต่อไป

16 สิงหาคม 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ร่วมกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ พบปะประชาชน แบ่งปันความรู้เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัดหรือ อีอีพี (EEP) ร่วมกิจกรรม อบต. เคลื่อนที่กับองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ เพื่อพบปะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ จันทร์จีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากดร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ในการลงพื้นที่พบปะ โดยมีการให้บริการในด้านต่างๆ แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด

13 เมษายน 2563

มอบ Face Shield ส่งต่อแรงใจ ให้แก่ รพ.บางพลี

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยการจัดทำหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ

13 เมษายน 2563

มอบ Face Shield ส่งต่อแรงใจ ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยการจัดทำหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ

15 เมษายน 2563

มอบ Face Shield ส่งต่อแรงใจ ให้แก่กองสาธารณสุขแพรกษาใหม่

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยการจัดทำหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ในชุมชนละแวกใกล้เคียงบริษัท

21 เมษายน 2563

มอบ Face Shield ส่งต่อแรงใจ ให้แก่ รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยการจัดทำหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลที่อยู่ในชุมชนละแวกใกล้เคียงบริษัท

05 พฤษภาคม 2563

มอบสี เพิ่มพลังต้านภัยโควิด-19 ในรั้วโรงเรียน

จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19นั้น สถานศึกษาหลาย ๆ แห่ง ต่างเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษาใหม่ ดังนั้นการจัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีภายในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

07 พฤษภาคม 2563

มอบสี เพิ่มพลังสร้างสรรค์ ในรั้วโรงเรียน

โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กและเยาวชน หากบ้านหลังนี้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ก็จะเป็นแรงพลังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ก่อเกิดพลังคิดที่สร้างสรรค์สู่สังคมต่อไป

18 พฤษภาคม 2563

ปันสุข ปันน้ำ(ใจ)สู่ชุมชน

แม้ว่าสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยจะบรรเทาลง แต่น้ำใจของคนไทยก็ยังคงเติมเต็มอย่างต่อเนื่อง ผ่านตู้ปันสุข ตู้แห่งการแบ่งปันสิ่งของ อาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งต่อน้ำใจให้แก่คนในชุมชน

27 พฤษภาคม 2563

ถนนสะอาดคู่ชุมชน

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ร่วมกับ กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ได้จัดกิจกรรม “ถนนสะอาดคู่ชุมชน” เพื่อร่วมกันล้างทำความสะอาดถนน บริเวณเส้นทางหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถึงบริเวณถนนหน้าทางขึ้นลานเทขยะ ทั้งนี้เพื่อการรักษาความสะอาด ลดปัญหาฝุ่นละออง และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อการดูแลรักษาให้ถนนสะอาดคู่ชุมชนตลอดไป

08 มิถุนายน 2563

คลองสวยน้ำใส คู่ชุมชน

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส(EEP) และกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ร่วมกันพัฒนาและฟื้นฟูคลองสำโรง ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกง นับเป็นคลองที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบริษัทได้จัดรถบรรทุกน้ำยา EM จำนวน 2 คันรถ (ปริมาณน้ำยา EM ทั้งหมด 18,000 ลิตร) พร้อมพนักงานจิตอาสา ไปฉีดน้ำยา EM บริเวณคลองสำโรง หน้าวัดบางโฉลงนอก ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย และฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลำคลองให้ดีขึ้น