28 ตุลาคม 2563

อีอีพี สนับสนุนน้ำยา EM ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในเทศกาลลอยกระทงวัดบางพลีใหญ่กลาง จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้สนับสนุนน้ำยา EM จำนวน 8,000 ลิตร ให้แก่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้ทำความสะอาดบริเวณบ่อเต่า เพื่อบำบัดน้ำเสียในบ่อเต่าให้สะอาด และปรับปรุงทัศนียภาพในการจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อีกหนึ่งกิจกรรมที่ EEP ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและสังคม ให้เติบโตยั่งยืนตลอดไป