20 กุมภาพันธ์ 2564

EEP สนับสนุนน้ำยา EM ให้แก่ผู้นำชุมชน ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพล

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด สนับสนุนน้ำยา EM ปริมาณ 300 ลิตร ให้แก่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปฟื้นฟูสภาพน้ำในการทำเกษตร EEP Group Care & Accountability ใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม