12 ตุลาคม 2563

อีอีพี เปิดบ้านต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) นำโดยนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยคณะอาจารย์และนักเรียนได้เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (RDF) พร้อมกับเยี่ยมชมกระบวนการทำงานจุดต่างๆ ภายในศูนย์ฯแพรกษาใหม่ รวมทั้งเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวและบ่อเลี้ยงปลาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพน้ำและดินภายในพื้นที่ใกล้เคียงบ่อฝังกลบ ทำให้การศึกษาดูงานครั้งนี้คณะอาจารย์และนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจรและนำขยะชุมชนไปเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงขยะเพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

23 กันยายน 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเชิงรุกให้แก่พนักงานและประชาชน

นายอบินาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพี (EEP) ส่งต่อความห่วงใยให้กับพนักงานโดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ที่ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ และวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ที่สำนักงานใหญ่ อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ (UM Tower) กรุงเทพฯ โดยมีการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปของแพทย์ ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจวัดสายตา สั้น เอียง ยาว บอดสี และอื่นๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพแก่พนักงานในองค์กรและถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บริษัทฯมอบให้พนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯยังได้บริการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงศูนย์ฯแพรกษาใหม่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของบริษัทฯ

27 สิงหาคม 2563

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด เปิดบ้านให้ความรู้การจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนในพื้นที่ต. บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ อีอีพี (EEP) ผู้นำในด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ หลัก 3Rs และการบริหารจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะแก่หน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

02 กันยายน 2563

พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะแพรกษาใหม่

พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพรกษาใหม่ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

26 มิถุนายน 2563

เชิญชวนบริจาคขยะพลาสติก

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส เชิญชวนบริจาคขยะพลาสติก เพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ✏️ขยะพลาสติกที่รับบริจาค อาทิ ขวดพลาสติกใส ถุงพลาสติก ถุงก๊อบแก๊บ หรือขยะพลาสติกที่ไม่มีPVC ✏️เริ่ม 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563

08 พฤษภาคม 2563

เพิ่มมาตรการลดฝุ่น ใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมา วิถีการดำเนินชีวิตของคนเราเปลี่ยนไป ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจำนวนรอบวิ่งของรถขยะก็มีความถี่มากขึ้นเช่นกัน จึงส่งผลให้มีฝุ่นละอองจากถนนฟุ้งกระจาย

20 พฤษภาคม 2563

ควันจากไอน้ำ ปลอดภัยต่อชุมชน

ไอน้ำและควันที่ปล่อยจากปล่องโรงไฟฟ้า มักสร้างความกังวลแก่ผู้พบเห็น ดังนั้น อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส (EEP) จึงมาไขความกังวลแก่ชุมชนในละแวกใกล้เคียงและบุคคลทั่วไป ว่าแท้จริงแล้วคืออะไร

29 พฤษภาคม 2563

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชินี

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี