กิจกรรมเชิญคณะศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชุมพร จังหวัดสทุทรปราการ และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
     บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ได้เชิญคณะผู้บริหารและประชาชนในชุมชนเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารกำจัดขยะและเครื่อง Pyrolysis ณ จังหวัดดชุมพร จังหวัดสทุทรปราการ และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
 
|หน้าแรก||เกี่ยวกับเรา| |ธุรกิจเรา| |เทคโนโลยี| |ข่าวและกิจกรรมบริษัท| |ติดต่อเรา|