กิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจให้กับพนักงาน บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ
กิจกรรมภายในงาน มีการจับฉลากแลกของขวัญ ภายในงานทั้งพนักงงาน และคณะผู้บริหาร
   
   
   
 

 
|หน้าแรก||เกี่ยวกับเรา| |ธุรกิจเรา| |เทคโนโลยี| |ข่าวและกิจกรรมบริษัท| |ติดต่อเรา|