ของเสียที่จะเข้าสู่การผลิตก๊าซในห้องพลาสม่าและจะกลายเป็น syngas โดยการใช้อุณหภูมิที่สูงมาก (3,000 ° C) กระบวนการนี้มีข้อดีกว่าการเผาในที่ก๊าซมลพิษน้อยลง tar เถ้าและเถ้าลอยมีการผลิตโดยผลิตภัณฑ์หลัก, ตะกรัน vitrified เป็นเฉื่อยและสามารถใช้เป็นที่รวม

        เราจะพัฒนากระบวนการทำความสะอาด syngas จะถูกป้อนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ภายใน ความร้อนที่ได้สามารถนำเข้ามาในหม้อไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไอน้ำ

 
 
  
   
 

     ระบบ Pyrolysis —เป็นการเปลี่ยนขยะประเภทพลาสติกให้เป็นน้ำมัน โดยวิธีการเผาในเตาแบบไพโรไลซิส (Pyrolysis) ด้วยการควบคุมอุณหภูมิและความดัน และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา(Catalyst) ที่เหมาะสมทำ ให้เกิดการสลายตัว ของโครงสร้างพลาสติก(Depolymerization) และทำให้เย็นด้วยเทคนิคพิเศษแล้วกลั่นออกมาเป็นน้ำมั้น

        การแตกและการทำความสะอาดเพื่อที่จะได้นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ก๊าซ; เครื่องก๊าซไพโรไลซิสเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและอุปสรรคที่เพิ่มเติมคือการรักษาต่อไปของถ่านไพโรไลซิจะได้รับการดำเนินการ
ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 1500° C (ปัญหาการบำรุงรักษา)

      การเผาไหม้ที่สองในหม้อต้มน้ำเพื่อสร้างไอน้ำที่จะถูกส่งไปยังกังหันไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า; การเสริมสร้างวงจรไอน้ำช่วยให้การรวมความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานด้วยการผลิตพลังงานที่ดีขึ้น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|หน้าแรก| |เกี่ยวกับเรา| |ธุรกิจเรา| |เทคโนโลยี| |ข่าวและกิจกรรมบริษัท| |ติดต่อเรา|